Premiär Primär

Premiär Primär vänder sig till nyanlända unga vuxna och unga vuxna med utländsk bakgrund med låga kunskaper i svenska språket.

Samordningsförbundet Insjöriket, där Härryda kommun ingår, tillsammans med Primär fastighetsförvaltning har under perioden 161201-171130 beviljats 1 205 000 kr för att tillsammans driva projekt Premiär Primär som syftar till att femton nyanlända unga vuxna alternativt unga vuxna med utländsk bakgrund och med låga kunskaper i svenska språket bereds anställning. Samordningsförbundet kommer att erbjuda ett holistiskt stöd kring de enskilda individerna genom den metodik som finns genom den redan befintliga insatsen Balder.

Deltagare behöver ha fått beviljat uppehållstillstånd. Deltagare i projektet skall vara berättigade någon form av lönestöd genom Arbetsförmedlingen. Deltagare ska ha, eller ha behov av, minst två myndighetskontakter. Främst riktar sig projektet till deltagare i åldern 20-25 år, men i mån av plats kan undantag göras.

Nyckeln för att bryta det utanförskap som vi ser omkring oss i samhället i dag är fler jobb. Premiär Primär är en bro mellan arbetsmarknadens parter, företag, organisationer och arbetssökande. Jobb stärker tillväxt och framtidstro, det minskar segregation och utanförskap. Alla har ett ansvar - mångfald och olikheter berikar - Integration är en självklarhet.

Projekt med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.