Pärlor 2.0

Pärlor 2.0 är en utökning av projektet "Pärlor i Göteborgs Insjörike" som avslutades förra året. I projektet Pärlor i Göteborgs Insjörike identifierades och lyftes några gömda och ibland glömda pärlor fram i vårt område.

I Pärlor 2.0 kommer arbetet fortsätta med att ytterligare tillgängliggöra dessa och andra intressanta platser för att ytterligare förstärka det fantastiska natur- och kulturarv som vi har inpå knuten. Detta kommer möjliggöras av en uppdaterad hemsida med "filter/sökfunktion" som även kommer översättas till engelska, samt diverse samarbeten med turistorganisationer.

Med hjälp av olika insatser kan vi genom samverkan, både inom och utom insjöriket, stärka attraktionskraften från vårt egna område, samt locka till oss besökare från andra delar av världen, för att uppleva allt som bjuds här. Som del av projektet har även ett samarbete med ett Leaderområde i Danmark påbörjat tillsamman med Stenline.

Det finns även medel för att konstruera ett lekområde i skogsmark. Detta område byggs enligt nya pedagogiska undersökningar och är tänkt att utmana och inspirera barns lek i skogen.

Projektet startade 1 maj 2018 och pågår tom 2020-02-10

Leader, Göteborgs Insjörike, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.