Odling och gröna miljöer för hälsa

Nu ska odling och trädgårdsskötsel bli en del av verksamheten på våra äldreboenden. Tanken med det spännande EU-projektet är att öka hälsan och välbefinnandet hos både brukare och personal.

Härryda kommun har fått 750 000 kronor för att ta fram ett hållbart arbetssätt kring odling och trädgård inom vården och omsorgen. I projektet deltar följande äldreboenden: Björkelid, Ekdalagården, Hönekulla gård och Säterigården samt en daglig verksamhet inom funktionshinder.

Inom- och utomhusodling

Grundtanken med projektet är att människor mår bra av att odla. Genom att ge odling och trädgård en bestående plats i verksamheten skapas förutsättningar för ökat välmående, hos både brukare och personal. Att samlas kring sådd, gallring och skörd kan till exempel väcka minnen hos personer med demenssjukdom, ge möjlighet till fysisk aktivitet och ökat engagemang, men också bidra till att stärka gemenskapen – odling och trädgård kan de flesta relatera till.

Odling ska ske både inom- och utomhus. På Björkelid i Rävlanda blir det inomhusodling med höj- och sänkbara planteringsbord i ett speciellt rum fyllt med konst, stubbar och fågelsång. På Hönekulla gård och på Säterigården i Mölnlycke planeras för balkongodling och i Ekdalagårdens trädgårdar ska det odlas grönsaker, där tillväxten kan följas av brukarna och när det sedan är dags för skörd så tar köket över.

Även Vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare) är engagerade och en del av deras språkpraktik ska förläggas till odlingsmiljöerna.

Från skördefester till workshops

För att sprida kunskap och visa upp vad som händer i projektet kommer aktiviteter att ske löpande. Trädgårdsdag, skördefest, seminarium och workshops är aktiviteter som väntar framöver. Dessutom kan du följa projektet via deras egen Facebook-sida "Odling och gröna miljöer". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maria Manning – projektets egen trädgårdsmästare

Maria Manning är projektets trädgårdsmästare och anställd på 40 procent.

Maria Manning, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner.

Maria Manning, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner.

Manual för odling

Projektet pågår fram till december 2019 och dokumenteras under tiden. Erfarenheterna ska sedan samlas i en manual med information om hur hållbara inomhus- och utomhusodlingar kan skapas, anläggas och skötas, men också hur de kan användas för att skapa möten och gemenskap. Både offentliga och privata verksamheter ska kunna använda manualen.

Många samarbetspartners

EU-projektet ägs av Härryda kommun men består av en rad samarbeten med bland annat Partille, Lerum och Alingsås kommuner, företag, brukar- och intresseorganisationer, forskning och utbildning och andra odlingsintresserade.