Nya GRannar

Det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ställer höga krav på kommunerna och dess personal. GR har tillsammans med 10 medlemskommuner fått extra medel för att stärka personalens kompetenser för att säkerställa en god kvalitet på mottagandet.

Under 2015 ökade flyktingmottagandet i Sverige till rekordhöga nivåer. Många av dem som kom var ensamkommande barn och det innebar en stor utmaning för landets kommuner då ansvaret för dem ligger på kommunerna.

GR har tillsammans med 10 medlemskommuner fått 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar. De 10 kommunerna är:

  • Göteborg
  • Mölndal
  • Lerum
  • Partille
  • Kungälv
  • Alingsås
  • Härryda
  • Lilla Edet
  • Tjörn
  • Stenungssund.

Projektet påbörjades i april 2016 och kommer att avslutas under hösten 2018. Personal som socialsekreterare, ansvariga för familjehem, skola/elevhälsa, boendepersonal m.fl. får i detta projekt lära sig olika verktyg och får stärkt kompetens för att skapa ett bra mottagande. 

Projektet kommer också arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för de deltagande verksamheterna då efterfrågan på utbildad personal inom detta område har ökat.