Mjörnsbygdens naturcentrum

Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har under 2018
ett pågående Leaderprojekt med syfte att lyfta natur-och kulturvärden i de kommuner som ingår i Göteborgs insjörike.

Detta genom att sätta upp informationsskyltar vid åtta platser/annex. Dessa skyltar kommer att ge information om området runt skyltens plats, men även hänvisningar till
naturområden och olika reservat som är värda ett besök i närheten av annexet.

Föreningens långsiktiga vision är att få till ett Naturcentrum eller ett Naturum i Alingsås med utställningar, pedagogisk verksamhet samt restaurang. Utställningarna i detta Naturum eller i Naturcentrumet kommer bl.a. att lyfta fram det småskaliga odlingslandskapet samt olika vattenfrågor.

Föreningen vill också få till ett nätverk av lokala föreningar, kommuner och andra intressenter för samarbete och gemensam programinformation till allmänheten.

Det är två anställda i projektet som varje tisdag arbetar i huset Tallhyddan som förhoppningsvis är det blivande huset för ett Naturum. Tillsammans med föreningens styrelse arbetas projektets olika skyltmaterial fram.

Projektet ska vara färdigt den 31/12 - 18.