Lärandets tråd

Lärandets Tråd är ett NordplusJunior-projekt som delfinansieras av Nordiska ministerrådet.

Projektet är avslutat.

Projektet Lärandets Tråd skapar ett nätverk för lärare och elever på Buöy skole i Stavanger, Ytternäs skola i Mariehamn och Furuhällsskolan i Mölnlycke. Projektet handlar om att dela med sig av och utveckla framgångsrika metoder för en inkluderande undervisning. Lärare och elever får en ökad kunskap om varandras skolvardag. De får också en inblick i två grannländers kultur. Eleverna får, genom olika digitala medier, kommunicera kring vad de lär sig och sina upplevelser på skolan med de övriga deltagande klasserna. Lärarna besöker skolorna under tre projektmöten.

Projektets mål är att ge lärare och elever på skolorna ett nätverk där man utbyter erfarenheter och får ökad kunskap om varandras skolvardag och närkultur och fler metoder för att öka alla elevers lärande.

Projektet har en hemsida där material från projektträffarna fortlöpande läggs ut. Länk till annan webbplats.

Furuhällsskolan är koordinator för projektet som håller på från september 2017 till september 2019.