Kumudini - Vux Härryda

Under ett besök i Bangladesh 2015 togs första steget till att skapa ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Kumudiniskolan i Bangladesh. I början av 2016 har vi startat ett Atlas projekt*, ett utbytesprojekt mellan skolorna.

Lära från varandra

Det finns flera likheter mellan skolan i Bangladesh och Vuxenutbildningen i Härryda kommun. Vi har samma målgrupp, dvs. vuxna elever, samt liknande upplägg av undervisning och praktik. Det gör att intressanta paralleller mellan utbildningarna kommer kunna dras. Utbytet ger personalen en möjlighet att reflektera över olika pedagogiska ställningstagande och tekniker som kan driva verksamheten framåt.

Kumudini är en stiftelse som utbildar vuxna inom vård och omsorg samtidigt som de driver ett sjukhus och en vårdmottagning där eleverna har möjlighet att göra praktik.

Kumudini bedriver undervisning med endast kvinnor som uttalad målgrupp

Besök från Bangladesh

Vuxenutbildningen i Härryda kommun kommer vara först med att få besök av lärare från Kumudiniskolan. Under besöket kommer vi att visa upp den kommunala vuxenutbildningen med fokus på SFI, särvux, pedagogisk stöd och så klart vård- och omsorgsutbildningen. Tillsammans kommer vi även att planera inför Härrydas besök i Bangladesh.

Partnerskolan i Bangladesh är mycket intresserad av hur vuxenutbildningen kan se ut i Sverige och av vissa av kommunens verksamheter inom det sociala området. De har exempelvis uttryckt önskemål om att få besöka våra verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinder, då det är delar som de saknar i sin utbildning. Kumudini planerar att kunna lyfta in detta i sin undervisning.

Projektet planeras att avslutas i augusti 2017.
_________________________________

* "Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet." Huvudansvaret har (UHR) Utbildning och Högskole Rådet. Finansierat av regeringen och SIDA.