Projekt om kulturturism i Hindås

Kommunen var under 2014 med i ett EU-projekt som syftar till att skapa ett nätverk mellan lokalsamhällen i Europa med fokus på kultur, kulturhistoria, turism och traditionellt konsthantverk.

Projektet pågick under 2014 och innehöll fyra möten, en mässa och en festival. Sex länder deltog och varje land ansvarade för ett event. Mötenas syfte var att skapa en plattform för utbyte av idéer och erfarenhet inom området kulturturism och öka förståelsen för varandras specifika kulturarv. Det långsiktiga målet var att skapa ett hållbart nätverk som kan leva vidare efter projektets slut.

Kommunen valde att fokusera på Hindås som ort för att avgränsa projektet. Målgrupper för projektet var offentliga myndigheter, kultur- och turistorganisationer, småföretagare, konstnärer och hantverkare samt äldre och yngre medborgare. Särskild uppmärksamhet gavs till överföring av kunskap mellan generationer. Härryda kommun stod värd för det första kick-off mötet den 19-21 februari i Hindås, bland annat på Hjortviken konferens och Hindås stationshus. Se nedan för detaljerat program och sammanfattning.

Genomförda event under 2014:

De deltagande länderna skickade 4-6 personer som representerade de olika målgrupperna till varje event. En blandning av kommunala tjänstemän och lokala aktörer inom kulturturism åkte på mötena.

Här kan du se den svenska presentationen om kultur och traditioner från mötet i Bulgarien

Traditions and cultural heritage, Härryda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se Härrydas bildpresentation från mässan på Malta 2-4 juli

https://www.youtube.com/watch?v=ccL3j6-9nyo&feature=youtu.be Länk till annan webbplats.

Här kan du se filmklipp och bilder från workshopen på Teneriffa 26-28 mars

http://youtu.be/O1vsCriISEE Länk till annan webbplats.

Projektet är en del i programmet Ett Europa för Medborgarna som syftar till att stärka samhörighet mellan lokalsamhällen och öka känslan av en europeisk identitet. Projektet kallas TECT och står för Towards Excellence in Cultural Tourism. De deltagande länderna är, förutom Sverige, Bulgarien, Spanien (Teneriffa), Malta, Grekland och Italien.


Är du intresserad av att veta mer om projektet kontakta Nina Wallgren, 031-724 83 97, nina.wallgren@harryda.se