InVäst

Att behärska det svenska språket är många gånger en nyckel till integration för nyanlända. Med hjälp av finansiering från Europeiska socialfonden ska kvaliteten på SFI-verksamheterna stärkas i Västsverige.

Projektet är avslutat 2019

GR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016–2019 driva projektet InVäst – Integration i Västsverige. Projektets totala budget är 18 miljoner kr och målet är att projektet ska bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Genom att satsa på att stärka kvaliteten inom SFI-verksamheterna förbättras förutsättningarna för nyanlända att lära sig det svenska språket som är väsentligt till ett aktivt deltagande i samhället

Projektet fokuserar på tre huvudområden:

Språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället

Den största delen i projektet handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom SFI-verksamheterna samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för medarbetarna.

Kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning

Projektet ska ta fram ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola.

Nya möten - bemötande och förhållningssätt.

Mötesplatser där medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända kan träffas och få kompetensutveckling inom interkulturell kompetens kommer att erbjudas.

InVäst kommer att pågå under tre år med start i september 2016. GR är
projektägare och två delregioner inom Västra Götalandsregionen, Skaraborg och Boråsregionen, deltar som partners.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Härryda kommun

031-724 61 00