How children learn

Nysäters förskola i södra Mölnlycke deltar i ett utbytesprojekt med fem skolor i andra EU-länder. Syftet är att tillsammans med övriga deltagarskolor studera och utveckla synen på barns lärande.

I framtiden kommer färdigheter som förmåga till kritiskt tänkande, initiativtagande, problemlösning och samarbete att spela en allt större roll för undervisningen inom för- och grundskola. För att lära ut och uppmuntra sådana egenskaper på ett så bra sätt som möjligt behövs nya tankesätt och metoder inom undervisningen och för de som arbetar med den.

How Children Learn finansieras av EU:s utbytes- och utbildningsfond Erasmus+. Projektet omfattar möten mellan de deltagande skolorna inom projektgruppen, men också undervisande träningsaktiviteter där något äldre eleverna i projektet deltar. Under perioden hösten 2014 – våren 2016 kommer Nysäters personal och elever att möta kollegor från Kirkhill Nursery and Primary School i Aberdeen i Skottland, Manstad skole i Norge, Kausalan koulu i Litti i Finland, Prof. Wassenberghskolle i Lekkum i Nederländerna och CEIP Santa Barbara i Valencia i Spanien.