CroBArt - Crossing borders by art and Technology

Utbytet för elever i grundskolan, senare delen. Projektet syftar till att utveckla spanska- och engelskaspråk, konst, och digital utbildning. Det bidrar till att stärka tolerans, ett hälsosamt liv, jämställdhet, fred och respekt för miljön.

Projektet är avslutat. Projektperiod: Augusti 2017- augusti 2019

Utbytet involverar personal och elever från Landvetterskolan och Rävlandaskolan samt elever och lärare från skolor i Spanien, Rumänien, Nederländerna och Portugal.

Gruppen på tjugo elever från båda skolor, åk 7 till åk 9, tar emot elever, från dessa länder i deras hem. Senare besöker man varandras länder och skolor i små grupper av fem elever med två lärare.

Man har en virtuell mötesplats, eTwinning. Eleverna och spanskalärare belönades av eTwinning med Quality Label, kvalitetsintyg samt en webbsida och blogg. Där dokumenterar vi vårt arbete och erfarenheter med texter, video och fina bilder som sammanfattar aktiviteterna.

I samband med varje utbyte skriver vi en e-book tillsammans. Eleverna lär sig att dokumentera, göra filmer, presentera våra traditioner, vår kultur, artister och designers. Det mest givande är att lära sig att förstå andra kulturer och miljöer, jämföra olika skolsystem och skapa vänskap mellan olika länder.

Vi har utvecklat olika teman som vi utforskar inför och under varje träff; Utbildning för Tolerans i Sverige; ett Hälsosamt liv i Bukarest, Fred i Portugal; Jämställdhet i Amsterdam och Miljön i Spanien. Eleverna uttrycker sig med konstformer; de spelar teater, målar graffiti, deltar i flashmobs och ska göra en musikal och en musikvideo.


Logotyp Erasmus+
Logotyp crobart
logo etwinning