Lyssna

Programperiod 2014-2020

De avslutade internationella projekten är kategoriserade utifrån dess finansieringsfond.

NordplusJunior-projekt

Lärandets tråd

Kontakt

Anna Svensén Burgman
internationell samordnare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se