Lyssna

Internationella projekt

Det finns många parter som på något sätt är inblandade i internationella projekt i Härryda kommun. De flesta projekten är finansierade med hjälp av EU-medel men det finns även andra, exempelvis Sida-finansierade projekt och projekt finansierade från nordiska fonder.

Europeiska unionen arbetar i programperioder. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021–2027. Nedan finns information om pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Kontakt

Anna Svensén Burgman
internationell samordnare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se