Lyssna

Internationellt arbete

Härryda kommun deltar i flera olika projekt och samarbeten inom EU:s olika program och andra internationella samarbeten, vilket bidrar till att kommunens egna verksamheter utvecklas samtidigt som goda idéer från den egna verksamheten sprids.

I möten med andra organisationer och kulturer är det naturligt att jämföra och reflektera över den egna verksamheten. Det skapar även en förståelse för omvärlden vilket leder till ett mer förändringsvilligt förhållningssätt. Vi behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt utan kan lära oss mycket av andra och vi kan förhoppningsvis vara med och dela våra goda erfarenheter.

Kommunen ska:                  

  • som en naturlig del av arbetet, utveckla sin verksamhet genom att på olika sätt dra nytta av internationella kontakter
  • tillvarata erfarenheter från andra regioner inom EU men även utanför EU:s område
  • dela med sig av erfarenheter och kunskaper så att dessa kan spridas
  • uppmuntra medarbetarna att engagera sig i gränsöverskridande arbete
  • stödja verksamheternas deltagande i samarbetsprojekt med ovanstående syfte
  • ge möjlighet för medarbetare att delta i olika utbytesprojekt
  • stödja föreningsliv och näringsliv i samarbeten inom EU:s ramar men även annat internationellt samarbete där så är möjligt

Kontakt

Anna Svensén Burgman
internationell samordnare
031-724 87 29anna.svensen.burgman@harryda.se