Tillsammans för Agenda 2030

Under devisen "Tillsammans för Agenda 2030" samarbetar lokala företag och skolklasser i årskurs åtta, för att öka kunskap och samverkan kring de globala målen för hållbar utveckling – och vad vi kan göra för att närma oss dem.

Under samarbetet får klasserna agera konsulter åt lokala företag som vill lära sig mer om hållbarhetsabete. Eleverna informerar företagen om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och arbetar fram konkreta förslag på hur företaget kan agera för att bidra till målen.

Varje klass kopplas ihop med ett företag som ligger i skolans närområde. Vilka klasser och företag som medverkar varierar från år till år. Som företagare är du alltid välkommen att höra av dig med din intresseanmälan!

Händer som tillsammans håller i en modell av en husbil, byggd i kartong, med symbolerna för målen i Agenda 2030 klistrade på sidan.

Kreativ utformning. Redovisning av ett elevprojekt under 2019 års omgång Tillsammans för Agenda 2030. Foto: Anna Sigvardsson

Workshop och studiebesök

I början av projektet deltar klasserna tillsammans i en workshop om de globala målen för hållbar utveckling, där de också får en presentation av det företag som klassen ska samarbeta med. Tillsammans planerar företaget och klassen in ett studiebesök för eleverna hos företaget, för att de ska kunna få en bild av företagets verksamhet, mål och förutsättningar.

Projektarbete och redovisning

Klassen arbetar med projektet under ordinarie lektioner på skolan. Ofta är projektet relevant att arbeta med i flera olika ämnen. Efter ett antal veckor är det dags för redovisning där eleverna delger företagen sina förslag på utvecklingsområden för att bättre bidra till målen i Agenda 2030. I gengäld får eleverna återkoppling från företaget på sin presentation.

Utställning för allmänheten

Som avslutning ställs projektredovisningarna ut i något av kulturhusen i kommunen, så att fler kan ta del av elevernas förslag på hur vi kan tänka och agera mer hållbart.

Elevernas digitala utställning av projekten 2021 Länk till annan webbplats.

Företag och klasser som medverkade 2021

Medverkande företag: Berger och Co, Frontside Electronics, Förbo, Landvetter Södra Utveckling AB, Multilens, Skyltmax.

Medverkande klasser: Ekdalaskolan och Önnerödsskolan årskurs 8.

Kontakt

Karin Lagerström verksamhetsutvecklare för utbildning, kultur och fritid
karin.lagerstrom@harryda.se031-724 67 10

Katrin Forsgren verksamhetsutvecklare för utbildning, kultur och fritid
katrin.forsgren@harryda.se031-724 87 19

Maria Holmgren
verksamhetsutvecklare för utbildning, kultur och fritid
maria.holmgren@harryda.se031-724 8718