Nationella minoriteter

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

I Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med de nationella minoriteters rätt till:

  • sitt minoritetsspråk
  • sin kultur
  • informarion
  • delaktighet och inflytande
  • äldreomsorg på sitt språk.

Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Pdf, 377 kB.