Kontakt
Lyssna

Diarium

I diariet finns handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen. Här kan du söka i en webbversion av kommunens diarium.

Sök i diariet - ärenden, handlingar, synpunkter

I kommunens webbdiarium kan du söka i ett register över ärenden och handlingar som är registrerade i kommunstyrelsens diarium samt synpunktsdiariet från april 2012. I träfflistan visar ikoner om det är ett ärende eller en handling. Ett ärende kan liknas vid en mapp som innehåller en eller flera handlingar.

Byte av webbdiarium - kontakta oss

Från och med den 14 mars kommer inte webbdiariet uppdateras med nya handlingar, på grund av systemuppdatering. Inom kort har vi ett nytt webbdiarium på plats. För att ta del av handlingar som inkommit och upprättats från och med den 14 mars kan du kontakta kommun@harryda.se.

Sök i diarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingar registreras

Handlingar registreras när de kommer in till kommunen och när de upprättas. I kommunens diarium kan det finnas handlingar som vi fortfarande arbetar med och som inte är allmänna handlingar ännu. Alla handlingar registreras inte i diariet utan kan vara ordnade eller registrerade på annat sätt.

Begäran om allmän handling

Kontakta ansvarig sektor om du vill läsa en handling ur diariet. Vilken sektor som är ansvarig hittar du under fältet sektor i träfflistan i diariet. När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen är offentlig eller skyddad av sekretess, så kallad hemlig.

Sektorn för administrativt stöd: kommun@harryda.se
Sektorn för samhällsbyggnad: samhallsbyggnad@harryda.se
Sektorn för socialtjänst: socialtjansten@harryda.se
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd: TOF@harryda.se
Sektorn för utbildning och kultur: utbildning@harryda.se

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan skyndsamt.