Kontakt
Lyssna

Medborgarförslag

Tycker du att något borde förändras i Härryda kommun? Då kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Förslag eller synpunkt?

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster, exempelvis gator, vägar, grönytor, belysning eller klotter? Anmäl detta på: Lämna synpunkter

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.
 
Medborgarförslaget får bara behandla en fråga. Ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma förslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar samt utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller andra sammanslutningar får däremot inte lämna medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling och publiceras här på webbplatsen under inkomna medborgarförslag. Samtliga kontaktuppgifter som du uppgett i formuläret finns med i protokoll och föredragningslistor.
Inkomna medborgarförslag

Anonyma medborgarförslag behandlas inte

Då måste därför uppge dina kontaktuppgifter. Förslaget ska också vara undertecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post eftersom det måste finnas en namnunderskrift på pappret.

Inlämning av medborgarförslag

Här hittar du blanketten för ditt medborgarförslag och information om vart du skickar den underskrivna blanketten.

Blankett medborgarförslag:

För ifyllnad på skärmen och utskriftPDF

Skicka ditt förslag till:

Härryda kommun
Kansliet
435 80 Mölnlycke

Du kan också lämna det i kommunhusets reception vid Råda torg i Mölnlycke.
Öppettider kommunhuset

Vad händer med ditt medborgarförslag?

Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt medborgarförslag. Förslaget behandlas sedan på kommunfullmäktiges sammanträde och publiceras här cirka en vecka senare. Inkomna medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges behandling innebär att man ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget. Hur lång tid detta tar beror på hur omfattande förslaget är. Beslut fattas sedan av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och du får ett skriftligt svar på beslutet.

Kontakt

Emelie Ivarson
Kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information

Inkomna medborgarförslag

Personuppgifteröppnas i nytt fönster

Lämna synpunkt, hjälp oss att bli bättre