Kontakt
Lyssna

Frågor och svar om medborgardialog

Vem bestämmer vad en medborgardialog ska handla om?

Politikerna i kommunstyrelsen.

Vad används medborgardialogen till?

Åsikterna från dialogen blir ett komplement till kommunstyrelsens underlag när de ska ta beslut i en fråga.

När kan medborgardialog bli aktuellt?

Vid förslag som direkt berör medborgarna och där politikerna ännu inte har tagit ställning ska medborgardialog alltid övervägas.

Representerar politikerna sina partier i en medborgardialog?

Nej, de representerar Härryda kommun.

Vem får vara med på medborgardialog?

Det varierar beroende på vad det är för fråga dialogen handlar om. Politikerna bestämmer vem de vill prata med. Hänsyn tas till olika gruppers förutsättningar att delta.

Hur stort inflytande har jag i en dialog?

Även det varierar beroende på vad frågan handlar om. Det kan vara alltifrån att få del av information till att du faktiskt är medbestämmande. Inför en dialog är det därför viktigt att du har fått reda på förutsättningarna och att du har fått tillräcklig information och kunskap i ämnet för att kunna tycka till.

Jag har varit med och tyckt till i en medborgardialog men politikerna bestämde sedan något annat. Hur hänger det ihop?

En medborgardialog behöver inte sluta i samförstånd. Ytterst är det politikerna som har ansvar för att besluta i ett ärende.

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58emelie.ivarson@harryda.se