Lyssna

Medborgardialog 2014-2015

Medborgardialog handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.

Genom att lyssna på vad medborgare tycker i en viss fråga är förhoppningen att det politiska beslutet ska bli bättre, samtidigt som medborgare har möjlighet att bli mer delaktiga i hur kommunen styrs. Det är politikerna i kommunstyrelsen som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om.

Medborgardialoger under 2014:

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58emelie.ivarson@harryda.se