Lyssna

Kommundelsdialog i Rävlanda våren 2017 

På kommundelsdialogen i Rävlanda den 28 februari 2017 träffade politiker Rävlandabor för att prata om Idrottshall/mötesplatser, planskild järnvägskorsning samt
var och vad vi skall bygga bostäder och näringslivsverksamhet.

Här kan du läsa om vad som kom upp på dialogen.

Planskild järnvägskorsning

På kommundelsdialogen i Rävlanda var medborgarna överens om att järnvägskorsningen är viktig för Rävlandas framtid och man ansåg att en planskild järnvägskorsning skulle vara positivt för ortens utveckling.

Var den planskilda korsningen skulle kunna placeras diskuterades och några menade att det inte finns så många alternativa placeringar. Om kommunen bygger en tunnel vid järnvägsbanken undviks tung trafik genom centrum, vilket är önskvärt. Placeringen är även beroende av vilka avstånd det blir till exempelvis Bollebygd. En möjlig lösning som togs upp, som det tidigare inte pratats så mycket om, var en överfart istället för en tunnel. Gång- och cykeltrafiken skulle kunna gå över järnvägen som den gör idag och även rondellen skulle kunna vara kvar, resonerade några medborgare.

Det dialogades även om vägtrafik generellt inom samhället. Idéer kring en väg söder om järnvägen och även gång- och cykelvägar diskuterades.

Idrottshall/mötesplatser

På dialogen konstaterades att Rävlanda har en fin lekplats, en fin badplats och ett fint bibliotek. Man önskar dock att öppna förskolan kommer tillbaka. En annan tanke som lyftes är att kyrkan skulle kunna utgöra en mötesplats i större utsträckning. Det ansågs även bra att det är nära till Hindås som erbjuder många fina kulturella mötesplatser.

De som dialogade vill gärna ha en ny idrottshall i Rävlanda eftersom den som finns idag är gammal och för liten. Vid dialogen framhölls att man gärna vill ha idrottshallen nära skolan, så att förskolan och skolan lätt kan använda den. Idrottshallen skulle även kunna bli en användbar mötesplats för föreningar och för ortens medborgare, beroende på hur man utformar den.

Rävlanda har ett rikt föreningsliv och ett brett utbud av föreningar. Det finns många ideella krafter och det är en stor tillgång. Cykelklubben och orienteringsklubben nämndes som några av dessa. Det ansågs dock svårt att marknadsföra sig som ideell förening. Det vore önskvärt med något gemensamt där föreningar kan informera om vad de har för utbud och aktiviteter.

Näringsliv och bostäder

Ett förslag som lyftes var att kommunen skulle kunna flytta lite av sin verksamhet till Rävlanda. Vid dialogen funderad medborgarna även över hur man ska få fler företag att flytta till Rävlanda. Många var överens om att Rävlanda måste förtätas och att det måste byggas mer bostäder, för att fler näringsidkare ska etablera sig.

Behovet av att skapa nya byggbara tomter och bostadsområden var en viktig fråga för medborgarna på dialogen och Gunna, Snickeriet och Bråtared nämndes som aktuella områden. En idé som kom upp var att inte bygga bara nära järnväg och busshållplatser, för då finns det fler platser att bygga på. Vidare pratade man om trafiklösningar vid idrottsplatsen och gav som förslag att bygga villatomter där och i samband med det en säkrare in- och utfart till idrottsplatsen. Generellt tyckte man att det är viktigt att kommunen ser över parkerings- och trafiklösningar när det byggs nytt.

Medborgare på dialogen önskade även att Härryda kommun köper industriområdet vid Åvägen för att planlägga för bostäder, om det skulle vara till salu i framtiden. Även asylboendet skulle kunna blir fina lägenheter, ifall det skulle upphöra.

När det byggs nya bostäder ville de som dialogade gärna se blandat utbud och blandade upplåtelseformer. Några poängterade vikten av just hyresrätter men även radhus lyftes som önskvärt. Vidare ansågs det viktigt med god tillgänglighet i bostäder, så som hiss. Eko och självförsörjning togs även upp som eftertraktade värden vid nybyggnation. Man diskuterade också att kommunen skulle kunna bygga prisvärda bostäder som bostadsägaren sen själv får bygga färdigt invändigt.

Vill du läsa mer om dialogen läs även vårt nedslag från kommundelsdialogen i Rävlandaöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se