Kontakt
Lyssna

Kommundelsdialog i Rävlanda hösten 2016

På kommundelsdialogen i Rävlanda den 4 oktober 2016 träffade politiker Rävlandabor som gav sin syn på hur orten kan utvecklas. Här kan du läsa om vad som kom upp och vad som hänt sen dialogen.

Vid flera av dialogborden i Rävlanda uttrycktes en önskan om att orten ska växa och att det ska byggas blandad bebyggelse avseende storlek och ägande. Vidare lyftes att centrum behöver utvecklas med mötesplatser, handel och samhällsservice och det ansågs därför angeläget att det finns mark och lokaler för industrier och verksamheter. En välkomnande infart till samhället är viktigt, så även ett välplanerat, välskött centrum med bänkar, planteringar, träd och grönområden. Det togs även upp som betydelsefullt att det finns cykelvägar till Hällingsjö och Rävlanda och bättre kollektivtrafik till Göteborg, Borås, Bollebygd och till flygplatsen. Vidare önskade många att trafiksituationen genom centrum ska ses över och en vision för framtiden är en planskild järnvägskorsning. Vill du läsa mer om vad som togs upp på dialogen? Klicka på länkarna nedan.  

Dokumentation från kommundelsdialogen i Rävlanda
PDF

Politiken har tagit del av Rävlandabors synpunkter och förvaltningen arbetar med att se över eventuella förbättringsåtgärder och med att besvara de frågor som kom upp. Den här sidan kommer allteftersom uppdateras med svar och åtgärder som genomförts.

Resultatet av kommundelsdialogen ska utgöra ett komplement till övriga beslutsunderlag inför kommande arbete med översiktsplanen. Resultatet av dialogen används även i det löpande förbättringsarbetet av orten.