Lyssna

Kommundelsdialog i Rävlanda hösten 2018

Det här är orden som Rävlandabor på kommundelsdialogen den 4 december 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Rävlandabor på kommundelsdialogen den 4 december 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

 • Hur fungerar orten idag?
 • Vad fungerar bra eller mindre bra?
 • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

 • Möjliggör byggnation av flerfamiljshus anpassade till orten för att skapa underlag till service och skapa en flyttkedja.
 • Möjliggör boende med olika upplåtelseformer och boende för alla åldrar.
 • Önskemål om planskild järnvägskorsning.
 • Utveckla kollektivtrafiken öster ut mot Bollebygd och Borås.
 • Mycket tung trafik genom de centrala delarna av orten.
 • Bra vård och skola
 • Utveckla kommersiella servicen
 • Möjliggör mötesplatser för unga
 • Bra tillgång till och utbud av rekreation och motionsanläggningar