Digital dialog om parken kring Massetjärn

Klicka på bilden så blir den större. Kartskiss över området runt Massetjärn som ingick i medborgardialogen som nu är avslutad. Skiss: Utsikt Landskap.

Klicka på bilden så blir den större. Kartskiss över området runt Massetjärn som ingick i medborgardialogen som nu är avslutad. Skiss: Utsikt Landskap.

Kommunen vill utveckla parken runt Massetjärn i Mölnlycke till en park för både aktiviteter och rekreation och genomför en digital medborgarundersökning för att få idéer om hur parken kan utvecklas. Behöver parken ett lyft eller är den bra som den är?
En digital om Massetjärn pågick till 7 november i appen Mitt Härryda. Nu samlas alla synpunkter och förslag in och bearbetas. Materialet kommer att presenteras senare för kommunstyrelsen och allmänheten.

Bakgrund till medborgardialogen

Parken runt Massetjärn är en välbesökt och uppskattad plats. Samtidigt finns det intresse för fler aktiviteter eller satsningar som utvecklar parken.
Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum säger att vi ska skapa fler gröna stråk och platser för både aktivitet och rofylldhet. I våras fick samhällsbyggnadssektorn uppdrag från kommunstyrelsen att fördjupa dialogen om Massetjärns framtida utveckling tillsammans med medborgare med flera.

Digital medborgardialog

Många idéer ger kommunen ett brett underlag att arbeta vidare med i det långsiktiga målet om en attraktiv och aktiv park för alla. Den fördjupade medborgardialogen genomförs digital som ett viktigt steg för att göra det möjligt för fler att tycka till och lämna förslag när det passar en bäst.
Dialogen där allmänheten kunde lämna förslag och synpunkter är nu avslutad.

Så behandlas ditt förslag

Kommunen samlar in och läser alla förslag, men kan inte garantera att just dina förslag förverkligas. Alla synpunkter och förslag är dock viktiga för att fatta kloka och väl förankrade beslut om en utvecklingen av Massetjärnsparken. Materialet redovisas i kommunstyrelsen 2022.