Lyssna

Kommundelsdialog i Mölnlycke hösten 2018

Det här är orden som Mölnlyckebor på kommundelsdialogen den 20 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Mölnlyckebor på kommundelsdialogen den 20 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

 • Hur fungerar orten idag?
 • Vad fungerar bra eller mindre bra?
 • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

 • Förtäta i centrum, men bevara naturen och småstadskaraktären. Råder delade meningar om mer byggnation. Vissa vill förtäta mera genom att bygga på höjden och andra anser att småstadskänslan redan byggts bort.
 • Skapa blandad bebyggelse
 • Goda kollektiva förbindelser med buss, med bra turtäthet. Vissa avgångar är dock fulla.
 • Utveckla pendelparkeringarna
 • Järnvägsfrågan är fortfarande aktuell och engagerar.
 • Fler förskolor
 • Bra skolor, såväl grundskolor som gymnasieskola
 • Många tomma butikslokaler, tråkigt för centrum
 • God tillgång till naturen som erbjuder goda rekreationsmöjligheter
 • Fler lokaler och aktiviteter i centrum, exempelvis en simhall. Utbud kvällstid t ex restauranger