Lyssna

Kommundelsdialog Landvetter

På kommundelsdialogen i Landvetter den 19 april 2018
informerade politiken och tjänstemän i kommunen om Landvetters utveckling. Vad görs på kort sikt och vilka planer finns för framtiden? Information om Kvarter 4, 5 och 6, den stora parkeringsplatsen i centrum samt Landvetter södra var teman för kvällen.

På kommundelsdialogen fick politiker och förvaltning kunskap om några invånares syn på Landvetter idag och Landvetters framtida utveckling. Synpunkter och tankar diskuterades med politiker och tjänstemän och samlades även in på post-it-lappar. Här kan du läsa dessa synpunkter.PDF

Här kan du även ta del av den PowerPoint som visades under kvällen.PDF

Kvarter 4, 5 och 6

Kvarter 4, 5 och 6 är nästa pusselbit i utvecklingen av Landvetter centrum. Området ringas in av Härkeshultsvägen, Brattåsvägen och Härrydavägen. Tanken är att det ska byggas 150-200 lägenheter samt handel, lokaler och parkering i stadsmässiga kvarter.

På kommundelsdialogen den 19 april återkopplades resultatet från en dialog som hölls 21 oktober 2017. Höstens dialog finns sammanställd i en rapport som du kan läsa här.PDF

Tjänstemän och politiker diskuterade sedan resultatet från dialogen och tankar kring de nya kvarteren med de invånare, fastighetsägare och företagare som deltog på kommundelsdialogen i Landvetter. De som deltog på dialogen lyfte vikten av grönska, körsbärsträd och ett vackert centrum.

Samtal och synpunkter från kommundelsdialogen blir en del av underlaget för politikens beslut om Härryda kommun ska inleda ett arbete med en detaljplan över Landvetter centrum, kvarter 4, 5 och 6. Om det blir ett beslut om detaljplan, kommer förvaltningen att ta fram ett förslag till plan som sedan ställs ut på samråd och granskning. Då ges ytterligare chans att lämna synpunkter på förutsättningarna och utformningen kring de nya kvarteren.

Parkeringen i centrum

Redan i maj är planen att kommunen ska börja med åtgärder som ska bidra till bättre framkomlighet på parkeringsplatsen i Landvetter centrum. Lösningen innebär en ökning med 20 platser jämfört med idag. Planen är att parkeringsskeppen ska rätas upp och infarten/utfarten förtydligas. Förhoppningen är att lösningen med en tidig infart på parkering ska innebära en bättre silningseffekt och att flödet blir jämnt fördelat. Passagerna där invånarna kan gå och cykla kommer finnas kvar och det kommer fortfarande gå att köra runt på kortsidorna framför apoteket.

Invånarna på kommundelsdialogen bidrog med tankar om att separera infart och utfart samt att snedställa parkeringsplatserna för bättre flöde. Trots att snedställda parkeringsplatser innebär att det blir färre parkeringsplatser menade en del att det alternativet är värt att ta i beaktande.

Landvetter södra

Förvaltningen informerade om planerna kring Landvetter södra och medborgarna som deltog på dialogen samtalade efteråt med politiker och tjänstemän. Hur kan den mänskliga, innovativa, internationella och moderna staden se ut? Var vill vi bygga? Hur tätt och vilken typ av bebyggelse vill vi bygga?

Idén om Landvetter södra bygger på insikten om att det finns en unik möjlighet att möta framtidens behov och bygga ett hållbart samhälle från grunden. Landvetter södra ligger mitt i Sveriges tredje största pendlingsstråk, det vill säga mellan Göteborg och Borås. Landvetter södra ger kommunen en unik möjlighet att bygga ett nytt samhälle för 25 000 invånare med bostäder. Landvetter södra bidrar till en naturlig och viktig del av utvecklingen av Härryda kommun. Det innebär nya möjligheter för både nuvarande och nya kommuninvånare.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avanmäla dig via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.