Lyssna

Kommundelsdialog Landvetter hösten 2016

På kommundelsdialogen i Landvetter den 18 oktober 2016 träffade politiker Landvetterbor som gav sin syn på hur orten kan utvecklas. Här kan du läsa om vad som kom upp och vad som hänt sen dialogen.

Medborgare på dialogen i Landvetter menade att det är önskvärt att Landvetters centrum utvecklas till en trevlig stadskärna med torg, butiker, caféer och mötesplatser för gammal som ung. Då behöver parkeringssituationen ses över och en vision för framtiden är att riksväg 40 ska överdäckas och att det ska ge plats för ett parkeringshus, ett nytt centrum eller ett badhus. Buller från riksväg 40 togs även upp som ett problem och bullerdämpande fastigheter skulle kunna utgöra en åtgärd. Vidare lyftes att det behöver byggas blandad bebyggelse men inte höghus. Landvetter behöver bostäder för ungdomar och äldre. Det är även av vikt för trivseln att grönområden bevaras och att kommunen satsar på offentlig utsmyckning tillexempel i rondeller. Kollektivtrafiken till flygplatsen, Göteborg och Borås var även ett viktigt samtalsämne vid borden, så även cykelbanor i Landvetter och till Mölnlycke. Vill du läsa mer om vad som togs upp på dialogen? Klicka på länkarna nedan.  

Dokumentation från kommundelsdialogen i LandvetterPDF

Politiken har tagit del av Landvetterbors synpunkter och förvaltningen arbetar med att se över eventuella förbättringsåtgärder och med att besvara de frågor som kom upp. Den här sidan kommer allteftersom uppdateras med svar och åtgärder som genomförts.

Resultatet av kommundelsdialogen ska utgöra ett komplement till övriga beslutsunderlag inför kommande arbete med översiktsplanen. Resultatet av dialogen används också i det löpande förbättringsarbetet av orten.