Lyssna

Kommundelsdialog i Landvetter hösten 2018

Det här är orden som Landvetterbor på kommundelsdialogen den 18 december 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Landvetterbor på kommundelsdialogen den 18 december 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

 

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

 • Hur fungerar orten idag?
 • Vad fungerar bra eller mindre bra?
 • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

 • Möjliggör för blandad bebyggelse
 • Stadskaraktär i centrum underlag till service
 • Bra och fungerande kollektivtrafik, vissa avgångar är fulla
 • Kollektivtrafik till flygplatsen som trafikerar Härrydavägen
 • Överdäcka väg 40
 • Bygg simhall
 • Utveckla centrumverksamheterna, bl a större restaurangutbud
 • Aktiviteter, ej föreningsanknutna, för unga saknas. Gärna ungdoms- eller fritidsgård
 • Bra rekreationsmöjligheter, skidor, orientering etc.