Lyssna

Kommundelsdialog Hindås hösten 2016

På kommundelsdialogen i Hindås den 15 november 2016 träffade politiker Hindåsbor som gav sin syn på hur orten kan utvecklas. På den här sidan kan du läsa om vad som kom upp och vad som hänt sen dialogen.

På dialogen i Hindås handlade samtalen bland annat om hur centrum ska se ut i framtiden och var Hindås ska växa när det expanderar. Ett finare centrum runt om stationen med parkbänkar och planteringar vore önskvärt och ett p-hus för att frigöra mark där. Även infarten till Hindås behöver bli mer inbjudande. Vidare ansågs det viktigt att bevara och stärka karaktären på samhället och att förtäta med hänsyn till den unika miljö som finns. Det lyftes även som angeläget att värna de ideella krafterna, föreningslivet, friluftslivet och kulturlandskapet som alla är kännetecknande för Hindås. Vid dialogborden diskuterades hur de unika miljöerna som Roskullen, Stationshuset och Bocköhalvön ska bevaras och utvecklas. Stationshuset skulle kunna bli en bra mötesplats för ungdomar och huset på Roskullen en möteslokal för de lättillgängliga lägenheterna. Vissa vill att det byggs villor eller låga lägenheter på Bocköhalvön medan andra menar att Hindås bör expandera vid Älmhult istället. Mer generositet i bygglovsarbetet och en fördjupad översiktsplan för Hindås efterfrågades. Satsningar på turism och evenemang kopplat till den vackra naturen skulle kunna bidra till ortens utveckling. En vision är Hindås som en återuppväckt vintersportort för göteborgare och att det skulle finnas ett idrottsmuseum i Hindås. Kollektivtrafiken till framförallt flygplatsen och Göteborg men även till Borås lyftes som viktigt för ortens utveckling, så även cykelvägar så att barnen kan cykla säkert i samhället. Vill du läsa mer om vad som togs upp på dialogen? Klicka på länkarna nedan.

Dokumentation från kommundelsdialogen i HindåsPDF

Nedslag på kommundelsdialogen i Hindås

Politiken har nu tagit del av Hindåsbors synpunkter och förvaltningen arbetar med att se över eventuella förbättringsåtgärder och med att besvara de frågor som kom upp. Den här sidan kommer allteftersom uppdateras med svar och åtgärder som genomförts.

Resultatet av kommundelsdialogen ska utgöra ett komplement till övriga beslutsunderlag inför kommande arbete med översiktsplanen. Resultatet av dialogen används även i det löpande förbättringsarbetet av orten.