Lyssna

Kommundelsdialog Hindås hösten 2018

Det här är orden som Hindåsbor på kommundelsdialogen den 6 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Hindåsbor på kommundelsdialogen den 6 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

 • Hur fungerar orten idag?
 • Vad fungerar bra eller mindre bra?
 • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

 • Möjliggör byggnation av blandad bebyggelse, men bevara karaktären. Bygg varsamt.
 • Bygg inom hela orten, inte bara i centrum.
 • Förbättra kollektivtrafikförbindelserna till andra orter samt till flygplatsen
 • Utveckla fler gång- och cykelvägar
 • Avsaknad av service
 • Avsaknad av tandläkare (försvann för några år sedan)
 • Starkt föreningsliv!
 • Fler aktiviteter för unga som inte gillar idrott
 • Röj och underhåll promenadslingan runt Västra Nedsjön.