Lyssna

Kommundelsdialog Härryda hösten 2018

Det här är orden som Härrydabor på kommundelsdialogen den 15 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Härrydabor på kommundelsdialogen den 15 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

 • Hur fungerar orten idag?
 • Vad fungerar bra eller mindre bra?
 • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

 • Skapa utvecklingsmöjligheter för befintlig och ny bebyggelse/ bostäder.
 • Önskemål om boende för äldre/ trygghetsboende, äldreboende och boende för seniorer.
 • Önskemål om bättre bussförbindelser, ser gärna att kollektivtrafiken trafikerar Härrydavägen till flygplatsen.
 • Skapa tryggare gång- och cykelförbindelser i orten och till kringliggande orter.
 • Möjliggör för ”positiva” verksamheter för att skapa ett levande samhälle.
 • Avsaknad av offentlig och kommersiell service.
 • Närheten till naturen ger möjligheter till rekreation
 • Fiske, ridning, vattenskidor, vandringsleder är några av de aktiviteter som nämns.