Lyssna

Kommundelsdialog i Hällingsjö hösten 2018

Det här är orden som Hällingsjöbor på kommundelsdialogen den 29 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Hällingsjöbor på kommundelsdialogen den 29 november 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

 • Hur fungerar orten idag?
 • Vad fungerar bra eller mindre bra?
 • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

 • Möjliggör blandad bebyggelse för alla åldersgrupper
 • Bygg vid Källarbacken och Kyrkhult
 • Utveckla kollektivtrafiken – fler turer gärna med stopp vid Eriksmyst. Finns också en efterfrågan på kommunikationer mot Landvetter och Bollebygd.
 • Bygg cykelväg inom och mellan orten och orterna.
 • Utveckla servicen – bredare utbud av såväl offentlig och kommersiell
 • Bra förskola och skola
 • Önskemål om gångväg runt Gingsjön
 • Närhet till naturen en stor tillgång