Kommundelsdialog

Alla som bor i Härryda ska ha möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens orter. Kommundelsdialoger är forum där vi träffas och pratar om frågor som har med samhällsplaneringen på din ort att göra.

Kommundelsdialogerna hösten 2018

Senhösten 2018 bjöd lokala politiker i Härryda och tjänstepersoner för samhällsbyggnad in till kommundelsdialoger i sju orter. Det var viktigt att fortsätta samla in ortsbors synpunkter på den långsiktiga utvecklingen av respektive ort.

Fokus var också att nå ut med information om det kommande arbetet med en ny översiktsplan för Härryda. Vi ville berätta om vad en översiktsplan är, hur processen framöver går till och vad det finns för möjlighet för invånare att påverka planer för vad som ska bevaras och utvecklas redan i mycket tidiga skeden.

Deltagarna skickade med många värdefulla tankar och idéer om förbättringspotentialen för Hindås, Landvetter, Eskilsby, Härryda, Rävlanda, Hällingsjö och Mölnlycke. En del av dem vävs in i ett övergripande perspektiv i översiktsplanen. Andra mer konkreta förslag sparas och lyfts in i andra forum framöver.

Gå in på respektive ortssida och läs om några av synpunkterna som lokala politiker noterade på din ort.
Du hittar också ett färgglatt ordmoln om vad deltagarna tycker är värden man förknippar med sin ort.