Kontakt
Lyssna

Kommundelsdialog

Kommundelsdialog är ett forum där medborgare ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens orter.

Vid kommundelsdialogen kan du prata med politiker och andra medborgare på din ort. Välkommen!

Datum och platser för höstens kommundelsdialoger

Tid för samtliga dialoger är klockan 19-21

Vänta inte med att framföra dina synpunkter

Vill du prata med någon om vad som händer i kommunen, och inte vill vänta till nästa kommundelsdialog, är du välkommen att ta direktkontakt med någon av kommunens politiker eller någon tjänsteman via kommunens växel, 031-724 61 00 eller via mail.

Du kan även lämna en synpunkt för att hjälpa oss att bli bättre.

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se