Allmänhetens frågestund

På grund av rådande situation med covid-19 har kommunfullmäktiges presidium beslutat att frågestunden för allmänheten på sammanträdet i maj flyttas fram till sammanträdet i september.

Kommunfullmäktiges sammanträden i mars, september och november inleds med en frågestund för allmänheten. Då kan invånarna diskutera och ställa frågor direkt till politikerna.

Tänk på att frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som fullmäktige normalt behandlar. De ska formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om enskild persons situation får inte ställas.

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

Relaterad information