Lyssna

Bohäm – samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Mark

Bohäm (BoHäM) är en plattform för gränslöst samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner.

Arbetet utgår från en gemensam värdegrund och gör det möjligt för kommunerna att utveckla för framtiden med samlade resurser. Inom samarbetet kan utmaningar som går över kommungränserna lösas gemensamt.

Gemensamma projekt

Samarbetet grundar sig på kommunernas gemensamma förutsättningar och utmaningar, inte minst när det gäller infrastrukturella satsningar, men också för bostadsbyggnation, utbildning och ett starkt näringsliv. Genom Bohäm finns det utrymme för utveckling av en rad projekt som gör det möjligt för kommunerna att verka som en enhetlig region, där administrativa gränser inte är ett hinder för utveckling.

Vision om att utvecklas tillsammans

2012 undertecknade Härryda, Bollebygd och Marks kommun en gemensam vision, som understryker vår strävan att arbeta och utvecklas tillsammans. Varje gång ett nytt projekt påbörjas ska vi tänka på möjligheterna att samarbeta för att uppnå ett ännu bättre resultat.

Vision för samarbetet inom Bohäm:

Gränslöst samarbete

  • för oss närmare varandra
  • utvecklar oss tillsammans
  • skapar en bättre vardag

Det är lätt att bo här, det finns inga hinder när vi behöver kommunala tjänster. Gränserna spelar ingen roll; vi känner oss nära varandra, besöker varandra, handlar hos varandra och arbetar hos varandra. Det finns en närhet och naturlighet och vi utvecklas tillsammans.