Kontakt
Lyssna

Kommunens anslagstavla

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

Anslag/bevis

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringsmän. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på kommunens anslagstavla.

Varför ska ett protokoll anslås?

Anslag/bevis är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet anslås.
Överklaga beslut

Tillkännagivande

Tillkännagivelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef 
031-724 63 09
anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information