1. Fil/dokument Västergärdet förskola

    är i vårt samhälle en aspekt som vi behöver förhålla oss till, vilket gör att vi väljer att använda oss av återbruksmaterial till viss del, givetvis miljö- och giftsäkrat för allas bästa. Det ekologiska perspektivet