1. Fil/dokument Västergärdet förskola

    är att vi väljer att använda oss av återbruks- och naturmaterial till viss del, givetvis miljö- och giftsäkrat för allas bästa. Det ekologiska perspektivet handlar bland annat om att värna om naturen och vår omvärld