Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för mobilappen Mitt Härryda

Redogörelsen avser Mitt Härryda version 3.0.4, i både IOS och Android, offentliggjord i juni 2021.

Härryda kommun står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur mobilapplikationen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgänglig och arbetar för att förbättra tillgängligheten. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från mobilapplikationen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Exempel på brister förenligt med lagkraven

  • All interaktion kräver användning genom interaktion direkt på skärmen användning med mus och tangentbord är ej möjlig.
  • I vissa fall finns det inga alternativa sätt att ta del av information som ges på karta.
  • Alla fel som uppstår i formulär beskrivs i vissa fall inte med en text som förklarar vad som gick fel
  • När ett modalt fönster visas hindras användaren från att komma åt innehåll i bakgrunden
  • Det går ej att ändra textstorlek
  • I vissa fall kan det finnas bristfälliga instruktioner att fylla i formulär

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem allt eftersom vi upptäcker dem.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har gjort en självskattning av Mitt Härryda.
Senaste bedömningen gjordes 1 december 2022

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-28