Till innehållet

Att lämna anbud

Välkommen att lämna anbud på aktuella upphandlingar för Härryda kommun.

Härryda kommuns aktuella och annonserade upphandlingar genomförs elektroniskt i Tendsign . Du bevakar själv vilka upphandlingar som är på gång. Du kan hitta annonser för upphandlingar på flera ställen, till exempel via olika bevakningstjänster.
Aktuella upphandlingar

Tips för dig som vill lämna anbud

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här kommer några tips till er som vill lämna anbud:

  • Läs igenom samtliga upphandlingsdokument. Läs också omgående eventuella kompletteringar, frågor och svar som kommer under anbudstiden.
  • Är något otydligt? Ställ frågor så tidigt som möjligt under anbudstiden.
  • Notera alla viktiga datum.
  • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om detta i tid. Tänk dock på att det inte är säkert att ni får förlängningen godkänd.
  • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumentet.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som vi ställer i underlaget och se till att ni uppfyller dem – även om kraven inte känns relevanta för er.
  • Skicka in anbudet enligt de anvisningar som finns i upphandlingsdokumentet.
  • Lämna kontaktuppgifter och säkerställ att ni finns tillgängliga under anbudstiden.
  • Se till att anbudet kommer fram i tid.

Anbudsskola

Lär dig mer om att lämna anbud i Upphandlingsmyndighetens anbudsskola:

Ytterligare vägledning hittar du hos Upphandlingsmyndigheten.
Göra affärer med offentlig sektor – Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Så hanteras ditt anbud

När anbudstiden har gått ut kommer de anbud som kommit in att öppnas och därefter prövas mot upphandlingens krav och kriterier. När kommunen tagit beslut om vilken eller vilka leverantörer som kommunen avser teckna avtal med, så underrättar kommunen såväl berörda leverantörer som de som inte blir aktuella för avtal.

Upphandlingsmyndigheten har mer information om hur det går till med anbudsprövning och utvärdering.
Anbudsprövning – Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20