Till innehållet

Hälsoskyddstillsyn på skolor, förskolor, fritidshem

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt vissa lokaler som t.ex. skolor, badanläggningar och lokaler för hygienisk behandling.

Faktorer som fukt, mögel, ventilation, temperatur, radon, belysning, material och ämnen, ohyra, avfall, strålning och annat som kan ha en negativ inverkan på hälsan omfattas därför av tillsynen.

Vilka lokaler/verksamheter behöver man anmäla innan de startar?

Här är några exempel på lokaler eller verksamheter som du behöver anmäla till miljö- och hälsoskydd innan du startar:

  • skola, förskola, fritidshem eller liknande
  • badanläggning, t.ex. bassäng, bubbelpool eller badtunna (som ej är för privat bruk)
  • fotvård, tatuering, akupunktur, piercing och annat som omfattar stickande/skärande verksamhet
  • solarium

Vilka lokaler/verksamheter behöver inte anmälas?

Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till miljö och hälsoskydd, ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Vi kan komma att utföra tillsyn även av din verksamhet. Därför kan det vara bra för dig att redan från början utforma dina lokaler utifrån de krav som vi ställer vid en inspektion. Du kan läsa mer om dessa krav i Socialstyrelsens allmänna råd och handbok (under relaterad information).

Exempel på verksamheter som inte behöver anmälas innan du startar:

  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar,
  • hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta,
  • lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, häkten.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under e-tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om en anmälningsskyldig verksamhet/lokal startas, utan att någon anmälan först gjorts till miljö- och bygglovsnämnden, är nämnden skyldig att ta ut en så kallad miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-18