Till innehållet

Egenkontroll – säkra livsmedel

Det är livsmedelsföretagaren som ska kunna visa att livsmedel som serveras eller säljs är säkra.

Egenkontroll är livsmedelsföretagarens egen kontroll av sin verksamhet. Som livsmedelsföretagare är det ditt ansvar att maten är säker att äta och att konsumenten får riktig information.

Lagstiftningen ställer krav på att dina produkter är säkra att äta och dricka och att konsumenten inte blir lurad. Det är därför viktigt att du har rutiner för hanteringen och kontrollerar att de fungerar och följs. Rutinerna ska vara ändamålsenliga och enkla att förstå och följa.
Egenkontrollen kan exempelvis utgöras av följande områden:

  • Lokaler, inredning, utrustning, underhåll och transportfordon
  • Rengöring
  • Personlig hygien
  • Personalens utbildning
  • Skadedjursbekämpning
  • Temperaturövervakning, även vid t ex nedkylning och upptining
  • Varumottagning och förvaring
  • Vattenkvalitet
  • Information och märkning
  • Spårbarhet

Hur ska egenkontrollen se ut?

Det finns inga exakta krav på hur din egenkontroll ska se ut. I små och enkla verksamheter behöver egenkontrollen inte vara skriftlig, det viktiga är att rutiner finns och att de är kända och följs av personalen. I större och mer komplexa verksamheter kan det vara nödvändigt att rutiner och dokumentation är skriftliga.

Mer information om egenkontroll finns på Livsmedelsverkets hemsida:
Hygienregler - företagets egen kontroll Länk till annan webbplats.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Livsmedelsinspektörer

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-11