Till innehållet

Hygienisk behandling

Verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg måste anmäla detta till kommunens miljö- och hälsoskydd för att få fortsätta verksamheten. Detta gäller nu också för att få ta hål i exempelvis öron med håltagningspistol, för barberare och akupunktur.

En man ligger ner och är på skönhetsbehandling

Foto: Gabby Baldrocco, Mostphotos

Anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Från och med den 1 juli 2021 är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar där man använder skärande eller stickande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Exempel på anmälningspliktig hygienisk behandling är akupunktur, piercing, medicinsk fotvård, rakning och tatuering.

Bassängbad och solarier är sedan tidigare anmälningspliktiga.

Verksamheter som är anmälningspliktiga

De företagare som måste anmäla sin verksamhet för att få fortsätta att bedriva den efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar eftersom man exempelvis använder:

  • akupunkturnålar
  • håltagningspistol och piercingverktyg
  • rakkniv mot huden
  • skalpeller
  • andra liknande skärande eller stickande verktyg

Det innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta fler typer av stickande eller skärande verktyg som förut inte har bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de nu anses kunna innebära risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare gällde detta endast blodsmitta. Detta enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Har du redan en verksamhet

Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Det finns verksamheter som tidigare omfattades av kommunens tillsyn men efter den 1 juli 2021 hamnar under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn Länk till annan webbplats., exempelvis skönhetsbehandlingar med kirurgi eller injektioner.

Verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363) behöver anmäla sin verksamhet till IVO från och med 1 juli 2021.

Anmäl hygienisk behandling/

hälsoskyddsverksamhet

Anmäl, hygienisk behandling/hälsoskyddsverksamhet Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och bygglovsnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.
Miljösanktionsavgift - folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Du som har en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för sterilisering och rengöring av instrument, städning, kemikaliehantering, ventilationskontroll och rutiner vid upplysning till kund.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgänglig på plats för personal och vara ett levande dokument som man regelbundet uppdaterar och följer.

Egenkontrollprogrammet ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten vid tillsynsbesök. Egenkontrollprogrammet behöver inte bifogas i anmälan.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Information

Mer information om, bassängbad och solarier kan du läsa om på vår hemsida.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

  • Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.
  • Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20