Till innehållet

Hållbarhetsklivet

Härryda kommun anslöt sig under våren 2024 till Hållbarhetsklivet, ett initiativ för hållbar turism. Härryda kommun har sedan tidigare ett hållbarhetsstrategiskt program 2023 - 2035. Programmet styr kommunkoncernens arbete mot mål som är relevanta även för besöksnäringen i kommunen.

Ett barn paddlar kanot

Hållbarhetsklivet syftar till att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism med minimal miljöpåverkan. Det är kostnadsfritt att vara med i Hållbarhetsklivet och genom att delta verkar Härryda kommun för att beakta fyra grundläggande principer i arbetet med att utveckla besöksnäringen.

De fyra grundläggande principerna i Hållbarhetsklivet:

  • Minimera onödig miljöpåverkan
  • Fördelar för både boende och besökare
  • Öka besökare när det inte är fullt
  • Skapa fler heltidsjobb och robusta verksamheter

Härryda kommun jobbar bland annat med följande områden med bäring på hållbar turism och robusta företag:

Utvecklingen av Råda Säteri

Råda Säteri har blivit en central del i kommunens satsning på hållbar turism och rekreation. Genom renoveringar av mangårdsbyggnaden som uppfördes 1772 och utbyggnad av parkeringen har området blivit ett populärt besöksmål året runt. På området finns flera restauranger som använder sig av närodlade råvaror, blomsterplockning, butiker och vackra omgivningar för promenad eller picknick.

Råda Säteri anordnar också säsongsanpassade aktiviteter som till exempel julmarknad och skördefest. Flera föreningar, inklusive biodlare och sportfiskeklubben, bidrar också till områdets biologiska mångfald och attraktionskraft.

Social hållbarhet

På Råda Säteri finns ett arbetslag som bemannas av personer som av flera olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet för att skapa bättre möjligheter för dem att ta sig vidare till andra anställningar efter tiden på Råda Säteri. Även Rävlanda trädgård erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering i en naturnära miljö för kommunens invånare.

Wendelsberg och rekreationsområden

Wendelsbergs park har rustats upp och erbjuder nu en skogslek, grillplats, utegym, vindskydd, och frisbeegolfbana. Kommunen undersöker även möjligheterna för ytterligare cykelleder och har förbättrat vandringsleden runt Rådasjön med en ny badplats.

Utveckling av Sjöholmsparken

Vid Landvettersjön har området utvecklats till Sjöholmsparken, som nu erbjuder padel, pickleball, äventyrsgolf, boule, samt kiosk och toaletter. Badplatsen har också tillgänglighetsanpassats.

Med dessa initiativ visar Härryda kommun sitt engagemang för en hållbar framtid där både invånare och besökare kan njuta av vackra omgivningar och inkluderande miljöer.

Kontakt

Helena Neem, besöksnäringsutvecklare

Lina Wahlgren, utvecklingsledare hållbarhet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-25