Till innehållet

Stenbrottet – verksamhetsmark

I området Stenbrottet finns ledig mark om 3 600 kvm som möjliggör för en större sammanhängande byggnad för hotell, kontors-, handels och industriändamål i högst två våningar.

Kartbild över området Stenbrottet.

Området Stenbrottet i Mölnlycke. Ledig mark inom röd markering.

Största tillåten bruttoarea är 3 000 kvadratmeter och byggnaden kommer att fungera som ett bullerskydd för den planerade bostadsbebyggelsen. Byggnaden ska uppföras med en sammanhängande fasad på minst 65 meter ut mot Benarebyvägen. Verksamheten bör inte vara störande för omgivningen. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationskarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Rapport geoteknisk utredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Tekniskt PM geoteknik Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Utlåtande Pdf, 25.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-05