Lyssna

Ledarutbildningsbidrag, ansökan

Ansökan sänds in senast 60 dagar efter avslutad kurs. Den anses inkommen först när alla handlingar kommit in till Föreningsservice och behandlas därefter. Bidrag kan inte ges till ungdomar under 15 år.

Handlingar som ska skickas in:

  • Kursintyg
  • Kursprogram
  • Kvitto på kursavgiften

Ange avsändare samt att handlingarna hör till ansökan om ledarutbildningsbidrag. Handlingarna skickas till: fritid@harryda.se

eller per post till:
Härryda kommun
Föreningsservice
435 80 Mölnlycke

*=obligatoriska svar


Kursuppgifter


Kursdeltagare
På blanketten finns plats för fem deltagare. Om fler ska anmälas, skicka in ytterligare en blankett.

Skickar föreningen in fler än en blankett till samma ansökan? * (obligatorisk)
Skickar föreningen in fler än en blankett till samma ansökan?Annat bidrag
Har föreningen erhållit bidrag från annat håll? * (obligatorisk)
Har föreningen erhållit bidrag från annat håll?Ordförande


Lokal utbildning
som är föranmäld och godkänd av Fritidskontoret.

En bekräftelse ska komma upp när du tryckt på skicka-knappen. OM DU INTE FÅR UPP BEKRÄFTELSEN; fyll i det som saknas vid röda kryssmarkeringar och skicka sedan på nytt.

Kontakt

Relaterad information

Ledarutbildningar Öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.