Kontakt
Lyssna

Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall av resenär vid persontransport

gäller:

  • skolskjuts
  • dagverksamhet
  • daglig verksamhet (LSS)

OBS! Fyll i alla relevanta fält. De flesta är obligatoriska. Detta för att din ansökan ska kunna handläggas så fort som möjligt.

FYLLS I AV RESENÄR ELLER FÖRETRÄDARE


Transporten utförd med * (obligatorisk)
Transporten utförd medResekategori * (obligatorisk)
ResekategoriBekräftelse

Dina ifyllda uppgifter visas på skärmen när du tryckt på skicka.

Skriv ut

Skriv ut uppgifterna via arkiv/skriv ut.

Relaterad information

Klagomål

Färdtjänst 031-41 95 52

Riksfärdtjänst 016-15 05 50