Lyssna

Stenbrottet

I området Stenbrottet finns ledig mark om 3 600 kvm som möjliggör för en större sammanhängande byggnad för kontors-, handels och industriändamål i högst två våningar.

Området Stenbrottet i Mölnlycke- ledig mark inom röd markering

Största tillåten bruttoarea är 3 000 kvm och byggnaden kommer att fungera som ett bullerskydd för den planerade bostadsbebyggelsen. Byggnaden ska uppföras med en sammanhängande fasad på minst 65 meter ut mot Benarebyvägen. Verksamheten bör inte vara störande för omgivningen. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

Områdets geografiska placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF
BullerutredningPDF
Rapport geoteknisk utredningPDF
Tekniskt PM geoteknikPDF
UtlåtandePDF

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76
markochexploatering@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar