Stenbrottet

I området Stenbrottet finns ledig mark om 3 600 kvm som möjliggör för en större sammanhängande byggnad för hotell, kontors-, handels och industriändamål i högst två våningar.

Området Stenbrottet i Mölnlycke- ledig mark inom röd markering

Största tillåten bruttoarea är 3 000 kvm och byggnaden kommer att fungera som ett bullerskydd för den planerade bostadsbebyggelsen. Byggnaden ska uppföras med en sammanhängande fasad på minst 65 meter ut mot Benarebyvägen. Verksamheten bör inte vara störande för omgivningen. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

Områdets geografiska placering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationskarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Rapport geoteknisk utredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Tekniskt PM geoteknik Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Utlåtande Pdf, 25.8 kB, öppnas i nytt fönster.