Enebacken

Vid infarten till området Enebacken, utmed Mölndalsvägen, finns ledig verksamhetsmark med bästa exponeringsgrad och skyltläge.

Området Enebacken i Mölnlycke- ledig mark inom röd markering

Tomten är ca 4 000 kvm. Enligt gällande detaljplan möjliggörs uppförandet av en byggnad för kontor, handel eller verkstad med högst tre våningar. Ej padel. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

Områdets geografiska placering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 658.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationskarta Pdf, 458 kB, öppnas i nytt fönster.
Rapport geoteknisk utredning Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.