Kontakt
Lyssna

Björröd

Inom verksamhetsområdet Björröd finns i dagsläget ca 17 500 kvm ledig mark.

Björröds verksamhetsområde- ledig mark inom röd markering

Området är beläget väster om Eskilsbyvägen. Tillåtna byggnadshöjden är 15 meter och högsta totalhöjd 17 meter. Kompletterande geoteknisk undersökning erfordras. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

PlanbeskrivningPDF
Planbeskrivning, tilläggPDF
PlankartaPDF
Rapport geoteknisk utredningPDF

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76
markochbostad@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar