Kontakt
Lyssna

Björkåsen

Inom verksamhetsområdet Björkåsen längs gamla Landsvägen öster om Landvetter centrum finns ledig mark om 3 500 kvm.

Björkåsen verksamhetsområde- ledig mark inom röd markering

Detaljplanen möjliggör i huvudsak för kontor eller småindustri som inte får vara störande för omgivningen. Med tanke på områdets exponerade läge från riksväg 40 har särskilda bestämmelser införts för utformning av nya byggnader. Den högsta tillåtna byggnadshöjden är 8 meter. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea om 40% av fastigheten. För övriga bestämmelser, se detaljplanen.

Områdets geografiska placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF
Geoteknisk utredningPDF
BullerutredningPDF

Kontakt

Helena Alterby Nordström, företagslots
031-724 87 76
markochbostad@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar